Psihterapeut

Psihterapeut – Analiză Existențială și Logoterapie

Analiză Existenţiala poate fi definită că o formă de psihoterapie care are drept scop sprijinirea persoanei de a ajunge la o TRĂIRE emoţională şi spirituală liberă la o ATITUDINE autentică şi un COMPORTAMENT responsabil.

Un loc central în analiză existenţială îl are conceptul de “existenţă”. Acesta presupune să răspundă la întrebară “ce înseamnă o viaţă trăită cu sens?”
O viaţă clădită liber şi responsabil în propria lume, cu care persoana se află într-o interacţiune reciprocă şi dialog permanent.
Sarcina psihoterapiei analitic existenţiale este de a elibera persoană de fixaţiile şi traumele ce influenţează în mod negativ trăirea şi comportamentul. Procesul terapeutic, este orientat spre tot ceea ce înseamnă emoţionalitatea persoanei văzută că centru al trăirii.
Te ajută că acţiunile întreprinse să fie în acord cu tine, să capeţi încredere, o valoare de sine crescută şi voinţa necesară de a te angaja în direcția valorilor alese.

O privire mai atentă ne arată că o existenţa împlinită se întemeiază în:
– Acceptarea realităţii
– Orientarea spre relaţie şi valori
– Respectul individualităţii (proprii şi a celorlalţi), precum şi
– Acordul cu sensul, cu ceea ce va să fie, cu ceea ce va rezulta „bun” din acţiune.